Filter Year: Topics: Author:
Home / Archive / 2019 - 4 (36) release Date 15.11.2019 / WAYS OF IMPROVING ELEMENTS OF SOY CULTIVATION TECHNOLOGIES (overview)

Archive

Author: Balakay G.T. Dokuchayeva L.M. Yurkova R.Ye. Selitskiy S.A.

WAYS OF IMPROVING ELEMENTS OF SOY CULTIVATION TECHNOLOGIES (overview)

Topics: 06.01.02 Land Reclamation, Recultivation, and Land Protection

Abstract:

Aim. The purpose of the study is to identify new elements of soybean cultivation to improve its technology. An overview of the currently existing technologies for soybean cultivation from traditional to innovative, including zero (No-Till) or strip (Strip-Till) tillage, as well as a “reasonable” technology that eliminates most of the operations, which provides significant savings in fuels and lubricants compared to traditional is provided. But a comparative analysis showed that unconventional technologies application with obtaining positive results is possible only on highly cultivated soils.
Conclusion: conducted analytical studies have shown that the introduction of innovations into the elements of soybean cultivation technology is determined, first of all, by its variety and then by the method of irrigation, as well as by the availability of climatic and soil resources. Elements of technology also vary depending on the state of the material and technical and labor resources in economic entities and the receipt of a predetermined (planned) soybean yield.
Key words: soybeans; technology elements; development phases; fertilizers; processing; variety.

DOI: 10.31774/2222-1816-2019-4-100-120

For citation:
Ways of improving elements of soy cultivation technolo-gies / G. T. Balakay, L. M. Dokuchayeva, R. Ye. Yur-kova, S. A. Selitskiy // Scientific Journal of Russian Scientific Research Institute of Land Improvement Prob-lems [Electronic resource]. – 2019. – 4(36). – P. 100–120. – Mode of access: http:www.rosniipm-sm.ru/en/archive?n=619&id=627. – DOI: 10.31774/2222-1816-2019-4-100-120.
References
1 Skorobagataya N.A., 2019. Uspeshnoe vnedrenie soi i zernovykh v edinom sevooborote v Rossiyskoy Federatsii [Successful Introduction of Soy and Grain in a Single Crop Rotation in the Russian Federation], available: http:infotechno.ru/ros-soya/dok_skorobogataya.php. (In Russian).
2 Yurkova R.E., Dokuchaeva L.M., 2019. Sovremennoe sostoyanie proizvodstva soi v Rossii [The current state of soybean production in Russia]. Puti povysheniya effektivnosty oroshaemogo zemledeliya [Ways of Increasing the Efficiency of Irrigated Agriculture], no. 2(74), pp. 8-13. (In Russian).
3 Sysoeva I., 2017. Soevye perspektivy [Soy prospects]. Krest'yanin [Peasant], available: http:krestianin.ru/articles/58304-soevye-perspektivy. (In Russian).
4 Otraslevaya programma Rossiyskogo soevogo soyuza “Razvitie proizvodstva i pererabotki soi v Rossiyskoy Federatsii na 2015–2020 gg.”: prinyata Minsel'khozom Rossii [The Sectoral Program “Development of Soybean Production and Processing in the Russian Federation for 2015–2020”. The Protocol of the Ministry of Agriculture of the Russian Federation of November 12, 2014], no. 47, available: http:vossta.ru/rossijskogo-soevogo-soyuza-a-p-ustyujanin-10-oktyabrya-2014-g.html [accessed 2019]. (In Russian).
5 Balakai G.T., 1999. Soya na oroshaemykh zemlyakh [Soya on Irrigated Lands]. Moscow, Meliovodinform Publ., 200 p. (In Russian).
6 Trukhachev V.I., Klyushin P.V., 2007. Soya na Severnom Kavkaze: monografiya [Soya in the North Caucasus: monograph]. Stavropol, AGRUS Publ., 532 p. (In Russian).
7 Borodychev V.V., Lytov M.N., Saldaev A.M., Pakhomov D.A., 2008. Soya v Volgogradskoy oblasti [Soya in Volgograd Region]. Volgograd, Panorama Publ., 224 p. (In Russian).
8 Ustyuzhanin A.P., 2010. Strategiya razvitiya soevogo kompleksa Rossii [Development Strategy of the Soybean Complex of Russia]. Zemledelie [Agriculture], no. 3, pp. 3-6. (In Russian).
9 Gorpinchenko T.V., 2007. Soya v Rossii [Soya in Russia]. Masla i zhiry [Oils and Fats], no. 7, pp. 8-9. (In Russian).
10 Balakai G.T., 2018. Vodosberegayushchiy rezhim orosheniya soi na yuge Rossii [Water-saving regime of soybean irrigation in the south of Russia]. Puti povysheniya effektivnosty oroshaemogo zemledeliya [Ways of Increasing the Efficiency of Irrigated Agriculture], no. 4(72), pp. 80-84. (In Russian).
11 Lukomets V.M. [et al.], 2005. Soya. Biologiya i tekhnologiya vozdelyvaniya [Soya. Biology and Cultivation Technology]. Krasnodar, 433 p. (In Russian).
12 Kruzhilin I.P., Malich V.A., 1996. Rezhim orosheniya soi [Soya irrigation regime]. Zernovoe khozyaystvo [Grain Farming], no. 10, p. 43. (In Russian).
13 Balakai G.T. [et al.], 2005. Soya. Tekhnologiya vozdelyvaniya v Rostovskoy oblasti: rekomendatsii [Soya. Cultivation Technology in Rostov Region: recommendations]. Rostov-on-Don, Helikon Publ., 32 p. (In Russian).
14 Dolginova A.V., 2019. Innovatsionnaya tekhnologiya vozdelyvaniya soi [Innovative Technology of Soybean Cultivation], available: http:agroprognoz.ru/wp-content/uploads/2015/
12/Innovation-technology-of-Soyabeen-cultivation-Dolgin-ova-V.A.-PhD.pdf. (In Russian).
15 Lytov M.N., 2005. Upravlenie vodnym rezhimom pochvy i produktivnost' soi pri oroshenii [Management of water regime of soil and soybean productivity under irrigation]. Povyshenie effektivnosti melioratsii sel'skokhozyaystvennykh zemel': materialy mezhdunar. nauch.-prakt. konferentsii, posvyashchennoy 75-letiyu Institutsta melioratsii i lugovodstva Nats. akademii nauk Belarusi [Improving the efficiency of land reclamation of agricultural lands: Proc. of International Scientific-Practical Conference devoted to the 75th anniversary of the Institute of Land Reclamation and Meadows of National Academy of Sciences of Belarus]. Minsk, pp. 238-240. (In Russian).
16 Fedotov V.A. [et al.], 2013. Soya v Rossii: monografiya [Soya in Russia: monograph]. Agroliga of Russia Publ., 429 p. (In Russian).
17 Chamurliev O.G., Melikhova N.P., Zinchenko E.V., 2011. Vodopotreblenie i produktivnost' soi v zavisimosti ot sposobov osnovnoy obrabotki oroshaemykh svetlo-kashtanovykh pochv Nizhnego Povolzh'ya [Water consumption and soybean productivity depending on the methods of the main treatment of irrigated light chestnut soils of the Lower Volga region]. Izvestiya Nizhnevolzhskogo agrouniversitetskogo kompleksa: nauka i vysshee professional'noe obrazovanie [Bullet. of the Lower Volga University complex: Science and Higher Professional Education], no. 2, pp. 47-53. (In Russian).
18 Vasil’chenkov A.G., Orlov V.P., 2003. Povyshenie azotfiksiruyushchego potentsiala u soi [Increase of nitrogen-fixing potential in soybean]. Novye i netraditsionnye rasteniya i perspektivy ikh ispol'zovaniya: materialy 5-go Mezhdunarodnogo simpoziuma [New and Non-traditional Plants and Prospects for their Use: Proc. of the 5th International Symposium]. Moscow, vol. 2, pp. 238-240. (In Russian).
19 Anan’eva V.V., 2008. Perspektivnaya resursosberegayushchaya tekhnologiya proizvodstva soi: metod. rekomendatsii [Perspective Resource-Saving Technology for Soybean Production: method. recommendations]. Moscow, Rosinformagroteh Publ., 56 p. (In Russian).
20 Shabaev V.P., Smolin V.Yu., 1998. Svyazyvanie molekulyarnogo azota i urozhay soi pri inokulyatsii kluben'kovymi bakteriyami i rizosfernymi psevdomonadami [Binding of molecular nitrogen and soybean yield upon inoculation with nodule bacteria and rhizospheric pseudomonads]. Pochvovedenie [Soil Science], no. 8, pp. 980-987. (In Russian).
21 Kadyrov S.V., 2002. Bioekologicheskie i agrotekhnicheskie osobennosti proizvod-stva soi v Tsentral'nom Chernozem'e RF: Avtoreferat diss. d-ra s.-kh. nauk: [Bioecological and agrotechnical features of soybean production in the Central Black Earth Region of the Russian Federation: Abstract of Doc. agri. sci. diss.]. Voronezh, 32 p. (In Russian). 
22 Drobysheva N.I., 2000. Vliyanie udobreniy na obrazovanie kluben'kov i urozhay soi [Influence of fertilizers on the formation of nodules and soybean crop]. Agrokhimiya [Agricultural Chemistry], no. 2, pp. 59-61. (In Russian).
23 Yamkovy V., 2019. Osobennosti sovremennoy sistemy udobreniya soi [Features of the modern soybean fertilizer system], available: https:propozitsiya.com/osobennosti-sovremennoy-sistemy-udobreniya-soi. (In Russian).
24 Kots’ S., Mamenko P., 2015. Inokulyatsiya i inkrustatsiya semyan soi. Obzor tekhnologii primeneniya i rynka preparatov [Inoculation and inlay of soybean seeds. Overview of the technology of application and the market of drugs]. Spetsvypusk zhurnala “Propozitsii”. Sovremennye agrotekhnologii po primeneniyu biopreparatov i regulyatorov rosta [Special issue of the journal “Propositions”. Urgent Agricultural Technologies for the Use of Biological Products and Growth Regulators]. pp. 24-28. (In Russian).
25 Zaitsev N.I., Bochkarev N.I., Zelentsov S.V., 2016. Perspektivy i napravleniya selektsii soi v Rossii v usloviyakh realizatsii natsional'noy strategii importozameshcheniya [Prospects and directions of soybean breeding in Russia under the conditions of national import substitution strategy implementation]. Nauchno-tekhnicheskiy byulleten' VNIIMK [Scientific and Technical Bulletin of VNIIMK], no. 2(166), pp. 3-11. (In Russian).
26 Kochegura A.V., Schegol’kov A.V., Zima D.E., 2019. Selektsiya sortov soi raznykh napravleniy ispol'zovaniya dlya regionov Rossii [Selection of soybean varieties of different directions of use for Russian regions]. APK News [APK News], available: http:apknews.su/article/213/1382/. (In Russian). 
27 Balakai G.T., 2019. Osobennosti tekhnologii vozdelyvaniya soi na oroshayemykh zemlyakh Yuga Rossii [Features of soybean cultivation technology on irrigated lands of the South of Russia], available: http:infotechno.ru/rossoya2014/dok_balakay2014.php. (In Russian).
28 Vedilin V.A., 2019. Strategiya vnedreniya innovatsionnogo proizvodstva soi na bogare i oroshaemykh zemlyakh, sovremennye tekhnologii vozdelyvaniya soi, sposoby zashchity, nivelirovanie prirodnykh riskov, proizvodstvo eko-soi, ispol'zovanie mikrobiologicheskikh preparatov, yedinyye sevooboroty s zernovymi [Strategy for introduction of innovative soybean production on drylands and irrigated lands, modern technologies for soybean cultivation, methods of protection, leveling of natural risks, production of eco-soybeans, the use of microbiological preparations, single crop rotation with cereals], available: http:infotechno.ru/ros-soya2014/dok_vedilin.pdf. (In Russian).
29 Safin Kh.M., Fakhrislamov R.S., Schwartz L.S., Davletshin F.M., Mudarisov S.G., Rakhimov Z.S., Ayupov D.S., Umetbaev A.Sh., 2017. Agrotekhnicheskie osobennosti ispol'zovaniya Strip-Till-tekhnologii v rastenievodstve (rekomendatsii proizvodstvu) [Agrotechnical features of the use of Strip-Till-technology in crop production (production recommendations)]. Ufa, World of the Press Publ., 44 p. (In Russian).
30 Lukomets V.M., Kochegura A.V., Baranov V.F., Makhonin V.L., 2013. Soya v Rossii – deystvitel'nost' i vozmozhnost' [Soya in Russia – Reality and Opportunity]. Krasnodar, 99 p. (In Russian).
31 Tilba V.A., 2012. Sovershenstvovanie priemov vozdelyvaniya i pererabotki soi na osnove innovatsionnykh elementov [Improving the cultivation methods and soybeans processing based on innovative elements]. Dal'nevostochnyy agrarnyy vestnik [Far Eastern Agrarian Bulletin], no. 3(23), pp. 9-13. (In Russian).
32 Nowatzki J., Endres G., 2017. Strip Till for Field Crop Production, available: https:www.ag.ndsu.edu/publications/crops/strip-till-for-field-crop-production.
33 Endres G., Hendrickson P., 2009. Row crop performance with tillage systems and placement of fertilizer. A Report of Agricultural Research and Extension in Central North Dakota, Carrington Research Extension Center. North Dakota State University, vol. 50, pp. 7-8.
34 Trusov A.S., 2012. Tekhnologii No-till i Strip-till – osnovnye preimushchestva (opyt OOO “Zerno Belogor'ya”) [No-till and Strip-till technologies – the main advantages (experience of Belogor’e Grain LLC)]. Dostizheniya nauki i tekhniki APK [Achievements of Science and Technology of Agro-Industrial Complex], no. 12, p. 20. (In Russian).
35 Chernov A.A., 2019. Strip-till v Rossii [Strip-till in Russia], available: http:moyaokruga.ru/vsk/Articles.aspx?articleId=14353. (In Russian).
36 Balakai G.T., Selitsky S.A., 2015. Tekhnologiya vozdelyvaniya soi v Rostovskoy oblasti [Technology of soybean cultivation in Rostov region]. Puti povysheniya effektivnosty oroshaemogo zemledeliya [Ways of Increasing the Efficiency of Irrigated Agriculture], no. 3(59), pp. 212-216. (In Russian).
37 Vasil’ev S.M., 2006. Povyshenie ekologicheskoy bezopasnosti sposobov orosheniya dlya formirovaniya ustoychivykh agrolandshaftov v aridnoy zone: Avtoreferat diss. d-ra tech. nauk [Improving the environmental safety of irrigation methods for the formation of sustainable agrolandscapes in the arid zone: Abstract of Doc. tech. sci. diss.]. Volgograd, 35 p. (In Russian).

PDF (1004Kb)

ZIP (432Kb)