Filter Year: Topics: Author:
Home / Archive / 2019 - 3 (35) release Date 15.08.2019 / THE INFLUENCE OF THE CONCENTRATION OF LIQUID MINERAL MICROFERTILITIES (MICROMAK A) ON THE TABLE BEET FIELD GERMINATION AND PRODUCTIVITY DURING SOWING WITH SUBSOIL JET IRRIGATION

Archive

Author: Babichev A.N. Monastyrskiy V.A. Olgarenko V. Ig. Martynov D. V.

THE INFLUENCE OF THE CONCENTRATION OF LIQUID MINERAL MICROFERTILITIES (MICROMAK A) ON THE TABLE BEET FIELD GERMINATION AND PRODUCTIVITY DURING SOWING WITH SUBSOIL JET IRRIGATION

Topics: 06.01.02 Land Reclamation, Recultivation, and Land Protection

Abstract:

The aim of the work is to determine the optimal concentration of liquid mineral micronutrients in the case of jet subsurface irrigation of seeds simultaneously with the table beet sowing. The studies were carried out in the Central irrigated zone of Rostov region on meadow-chernozem heavy loamy soils in 2016–2018. The studies used the methods of M. K. Kayumov, B. A. Dospekhov, V. F. Moiseichenko, and others. The sowing was carried out at the beginning of July with the “Maple” seeder equipped with a device for subsoil jet irrigation of seeds simultaneously with the sowing. The rate of jet subsurface irrigation was 1.2 cubic meters per hectare. After the seedlings appearance, irrigation was performed with a lateral sprinkler with irrigation rate of 400 cubic meters per hectare. The conducted studies allowed to set the optimal concentration of liquid mineral micronutrients (Mikromak A) at the jet subsurface irrigation of table beet seeds simultaneously with the sowing. The highest rates of growth and development were obtained in the variants of the experiment with a solution concentration of 0.1–0.15 % (field germination – 82.3–89.4 %, plant height – 68.5–79.7 cm, leaf surface area – 55.8–61.7 thousand square meters per hectare, yield – 63.8–70.5 t/ha). The dependence of the influence of the liquid mineral microfertilizers concentration (Mikromak A) on the table beet field germination with jet subsurface irrigation during seeds sowing and the dependence of table beet productivity during sowing with jet subsurface irrigation on the concentration of liquid mineral microfertilizers (Micromac A) was determined.

Key words: jet subsurface irrigation, sowing, table beet, liquid mineral microfertilizers, Mikromak A, solution concentration.

DOI: 10.31774/2222-1816-2019-3-18-30

For citation:
The influence of the concentration of liquid mineral microfertilities (Micromak A) on the table beet field germination and productivity during sowing with subsoil jet irrigation / A. N. Babichev, V. A. Monastyrsky, V. Ig. Olgarenko, D. V. Martynov // Scientific Journal of Russian Scientific Research Institute of Land Improvement Problems [Electronic resource]. – 2019. – 3. – P. 18–30. – Mode of access: http:www.rosniipm-sm.ru/en/archive?n=603&id=605. – DOI: 10.31774/2222-1816-2019-3-18-30.

References:
1 Shchedrin V.N., Balakai G.T., 2014. [The State and Prospects of Land Reclamation Development in the South of Russia]. Nauchnyy Zhurnal Rossiyskogo NII Problem Melioratsii, no. 3(15), pp. 1-15, available: http:rosniipm-sm.ru/dl_files/udb_files/udb13-rec274-field6.pdf. (In Russian).
2 Vasil’ev S.M., 2006. Povyshenie ekologicheskoy bezopasnosti sposobov orosheniya dlya formirovaniya ustoychivykh agrolandshaftov v aridnoy zone. Avtoreferat diss. dokt. tekh. nauk [Improving the Environmental Safety of Irrigation Methods for the Formation of Sustainable Agricultural Landscapes in the Arid Zone. Abstract of Dr. tech. sci. diss.]. Volgograd, 36 p. (In Russian).
3 Vasil’ev S.M., Andreeva T.P., Akopyan A.V., 2011. Tsiklicheskoe oroshenie i tekhnicheskie sredstva dlya ego osushchestvleniya [Cyclical irrigation and technical means for its implementation]. Melioratsiya i vodnoe khozyaystvo [Irrigation and Water Management], no. 1, pp. 34-36. (In Russian).
4 Semenenko S.Ya., Lytov M.N., Chushkina E.I., Chushkin A.N., 2018. Sozdanie effektivnykh ekologicheski bezopasnykh tekhnologiy i tekhnicheskikh sredstv orosheniya novogo pokoleniya [The creation of efficient and environmentally friendly technologies and technical means for irrigation of the new generation]. Izvestiya Nizhnevolzhskogo agrouniversitetskogo kompleksa: nauka i vysshee professional'noe obrazovanie [Bull. of Nizhnevolzhsky Agro-University Complex: Science and Higher Professional Education], no. 2(50), pp. 64-71. (In Russian).
5 Kurbanov S.A., Borodychev V.V., Lytov M.N., 2017. Podkhody k organizatsii informatsionno-tekhnicheskikh kompleksov monitoringa i upravleniya orosheniem v rezhime real'nogo vremeni [Approaches to the organization of information and technical complexes for irrigation monitoring and control in real time]. Problemy razvitiya APK regiona [Problems of AIC Development in Region], vol. 31, no. 3(31), pp. 131-136. (In Russian).
6 Shchedrin V.N., Vasil’ev S.M., Churaev A.A., 2016. [Optimization of the composition of the instrumentation control of agrometeoparameters as a stage of development of precision irrigation technology]. Nauchnyy Zhurnal Rossiyskogo NII Problem Melioratsii, no. 3(23), pp. 1-18, available: http:rosniipm-sm.ru/archive?n=424&id=425. (In Russian).
7 Shchedrin V.N., Dokuchaeva L.M., Yurkova R.E., 2018. [Negative soil processes with regular irrigation of various types of soil]. Nauchnyy Zhurnal Rossiyskogo NII Problem Melioratsii, no. 2(30), pp. 1-21, available: http:rosniipm-sm.ru/dl_files/udb_files/udb13-rec543-field6.pdf. (In Russian).
8 Balakay G.T., Balakai N.I., Balakai S.G., Babichev A.N., 2012. Ustroystvo dlya vnutripochvennogo poliva semyan pri poseve [A device for Intrasoil Irrigation of Seeds during Sowing], Patent RF, no. 2483516. (In Russian).
9 Balakay G.T., Babichev A.N., Monastyrskiy V.A., Ol’garenko V.I., Chertov V.I., Martynov D.V., 2018. Device and Technology of Subsoil Trickle Seeds Watering During the Sowing. International Journal of Advanced Biotechnology and Research, vol. 9, iss. 4, pp. 167-179.
10 Balakai G.T., Balakai N.I., Babichev A.N., Balakai S.G., 2011. [Device and technology of subsurface jet irrigation of seed sown]. Nauchnyy Zhurnal Rossiyskogo NII Problem Melioratsii, no. 3(03), pp. 95-105, available: http:rosniipm-sm.ru/archive?n=37&id=47. (In Russian).
11 Babichev A.N., Martynov D.V., 2017. Vliyanie kontsentratsii pitatel'nykh veshchestv na polevuyu vskhozhest' semyan svekly stolovoy pri struynom vnutripochvennom polive [Influence of nutrient concentrations on field germination of table beet seeds with jet subsurface irrigation]. Puti povysheniya effektivnosty oroshaemogo zemledeliya [Ways of Increasing the Efficiency of Irrigated Agriculture], no. 2(66), pp. 70-75. (In Russian).
12 Avdeenko S.S. [et al.], 2013. Zonal'nye sistemy zemledeliya Rostovskoy oblasti na 2013–2020 gody [Zonal Farming Systems of Rostov region for 2013–2020]. Rostov-on-Don, 375 p. (In Russian).
13 Kayumov M.K., 1989. Programmirovanie produktivnosti polevyh kul'tur [The programming productivity of field crops]. Moscow, Rosagropromizdat Publ., 368 p. (In Russian).
14 Dospekhov B.A., 1985. Metodika polevogo opyta [Methodology of Field Experience]. Moscow, Agropromizdat Publ., 352 p. (In Russian).
15 Dospekhov B.., Vasil’ev I.P., Tulikov A.M., 1977. Praktikum po zemledeliyu [The Practical Course on Agriculture]. Moscow, Kolos Publ., 368 p. (In Russian).
16 Moiseichenko V.F. [et al.], 1996. Osnovy nauchnykh issledovaniy v agronomii [Fundamentals of Scientific Research in Agronomy]. Moscow, Kolos Publ., 336 p. (In Russian).

PDF (701Kb)

ZIP (0Kb)